Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Boj proti korone – spoločne a solidárne: Nemecko podporuje celosvetový boj proti pandémii ďalšími 1,5 mld. EUR

Fľaštičky s očkovacou látkou s etiketou „Covid-19 Serum“ a injekčnou ihlou.

Finančne dostupné vakcíny pre všetky krajiny: Nemecko sa stalo členom vakcinačnej platformy COVAX, © Colourbox.de

23.02.2021 - Tlačová správa

Nemecká spolková vláda podporí „Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A)“ 2021 ďalšími 1,5 mld. EUR. Väčšina týchto peňazí je určená na vakcinačnú platformu COVAX, prostredníctvom ktorej sa zaobstarávajú a financujú očkovacie látky.

1,5 mld. EUR na očkovanie, diagnostiku a lieky

Pandémiu môžeme poraziť len vtedy, ak ju na celom svete dostaneme pod kontrolu: nikto sa nemôže cítiť bezpečne, pokiaľ nie sme bezpeční všetci.  Nemecko sa preto už hneď na začiatku zaviazalo nájsť na pandémiu solidárnu a spoločnú odpoveď. Kľúčom k riešeniu je finančná dostupnosť všetkých krajín sveta k prostriedkom, ktoré odhalia ochorenie Covid-19, k liekom na liečbu tohto ochorenia a predovšetkým k vakcínam na jeho prevenciu. Na tieto účely bol v minulom roku založený tzv. „Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A)“, ktorý Nemecko podporilo už 600 mil. EUR.

Teraz prispeje Nemecko do ACT-A ďalšími 1,5 mld. EUR. Tieto prostriedky budú využité z väčšej časti na vakcinačnú platformu COVAX, časť z nich má byť použitá aj na diagnostiku a na lieky proti tejto chorobe. Tento finančný príspevok umožní COVAX nakúpiť ďalšie očkovacie látky, prerozdeliť vakcíny a posunúť vpred výskum vakcín proti vírusovým mutáciám.

Doteraz bolo možné prostredníctvom ACT-A obstarať dve miliardy dávok vakcín, skoordinovať otázky záruky a schválenia očkovacích látok v 190 krajinách, o polovicu znížiť náklady na rýchlotesty pre rozvojové krajiny a zaobstarať 2,9 mil. dávok lieku Dexamethason na liečenie pacientov s ochorením COVID-19 v rozvojových krajinách.

Pre zabránenie šíreniu Covid-19 je dôležitá predovšetkým vakcinácia

V boji proti Covid-19 je rozhodujúca dostupnosť vakcín. Za obstarávanie a spravodlivé rozdelenie očkovacích látok je zodpovedná platforma COVAX, pod vedením vakcinačnej aliancie Gavi, Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a výskumnej aliancie CEPI.

Tu sa spájajú krajiny celého sveta, aby spoločne nakúpili dve miliardy dávok vakcín a spravodlivo ich rozdelili tak, aby v prvom kroku mohlo byť celosvetovo pokryté očkovanie 20% populácie (zdravotníci, rizikové skupiny). Ide o to, aby sa prioritne zaočkovali napríklad aj zdravotníci v Afrike, nie len obyvateľstvo vyspelých priemyselných krajín.

Doteraz sa stalo členmi COVAX 97 priemyselných a prahových krajín, medzi nimi aj Nemecko. Okrem toho COVAX umožňuje 92 rozvojovým krajinám prístup k vakcínam.

Zistiť záujem o vakcínu vo svete, multilaterálne ju zaobstarať a od konca februára prerozdeľovať prvé očkovacie látky

Vo februári zverejnilo GAVI prvý prerozdeľovací plán: od konca februára by malo byť v prvej polovici roka prerozdelených 337 miliónov očkovacích dávok do 145 štátov. COVAX pre tento účel uzatvoril zmluvy s výrobcami vakcín AstraZeneca, BioNTech a s povereným výrobcom Serum Institute of India. Od konca februára sa začne prerozdeľovanie vakcín AstraZeneca a BioNTech. COVAX rokuje s ďalšími výrobcami a naďalej si zabezpečuje kontingenty u nádejných výrobcov vakcín. Takto sa môžu vybudovať výrobné kapacity pre celosvetové pokrytie ešte pred získaním licencie.

Nemecko sa zasadzuje za multilaterálne riešenia, namiesto vakcinačného nacionalizmu

Nemecko sa stalo členom COVAX prostredníctvom Európskej únie a so svojim vstupným vkladom 600 mil. EUR je tretím najväčším prispievateľom ACT-Accelerator.

Aj Európska únia vložila vklad 500 mil. EUR ako štartovací balík pre COVAX a prispieva technickou expertízou.  Nemecko sa okrem toho bude podieľať aj substančným príspevkom na podporu rozvojových krajín. Popri tom Nemecko v rámci pandémie poskytlo 450 mil. EUR ako humanitárnu pomoc a vo všetkých medzinárodných grémiách sa zasadzuje za férový, finančne dostupný prístup k vakcínam proti Covid-19, k liekom a k diagnostike.

Ďalšie linky:

ACT-Accelerator (link v angličtine)

COVAX Facility (link v angličtine)

Na začiatok stránky