Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Učiť sa po nemecky

Otázka „Hovoríte po nemecky?“ napísaná kriedou na čiernej bridlicovej tabuľke, vedľa ktorej stoja nemecké vlajočky.

Učiť sa po nemecky, © Colourbox

Článok
Na začiatok stránky