Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Vyhlásenie k bezbariérovosti tejto webovej stránky

Článok

Spolkové ministerstvo zahraničných vecí a jeho zahraničné zastupiteľstvá majú snahu sprístupňovať svoje webové stránky bezbariérovo, v súlade s národnými právnymi predpismi podľa smernice (EÚ) 2016/2102 Európskeho parlamentu a Rady.

Toto vyhlásenie k bezbariérovosti platí pre verziu tejto webovej stránky, ktorá je momentálne dostupná na internete.

Vyhotovená bola 17.09.2020. 

Ktoré časti nie sú bezbariérové? 

Časti, ktoré nie sú bezbariérové: 

  • PDF-Downloads. Pracujeme na tom, aby sme PDF – dokumenty, ktoré nie sú bezbariérové, čo najskôr nahradili bezbariérovými.
  • Čiastočne titulky videí. Pracujeme na tom, aby sme titulky doplnili čo najskôr po zverejnení videa, pokiaľ nie sú obsiahnuté hneď pri jeho zverejnení. 

Feedback a kontakt

Zistili ste nedostatky v bezbariérovom prístupe k obsahom tejto webovej stránky? Alebo máte otázky k téme bezbariérovosti? Potom sa na nás obráťte prostredníctvom Feedback-formuláru, ktorý je na toto určený. 

Takisto nás môžete kontaktovať poštou alebo telefonicky.
Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave

Vaše otázky v nemeckej posunkovej reči môžete klásť tu.
Upozorňujeme, že telefonáty sa vedú v nemeckej posunkovej reči.

Postup pri urovnaní sporov

Na Úrade splnomocnenca spolkovej vlády pre zastupovanie  záujmov ľudí s postihnutím je podľa § 16 BGG aj úrad pre urovnanie sporov. Tento úrad má za úlohu riešiť konflikty medzi ľuďmi s postihnutím a verejnými inštitúciami spolku.

Na úrad pre urovnanie sporov sa môžete obrátiť, ak nie ste spokojný s odpoveďou, ktorú Vám poskytli vyššie uvedené kontakty. Pritom nejde o to, aby sa našiel „vinník“, ale cieľom je, s pomocou úradu pre urovnanie sporov spoločne a mimosúdnou cestou dospieť k riešeniu problému.

Tento proces urovnania sporu je bezplatný a nie je pri ňom potrebný právny zástupca. Na internetovej stránke Schlichtungsstelle, čiže úradu pre urovnanie sporov, nájdete všetky informácie k postupu urovnávania sporov (v nemčine a angličtine). Tam sa dočítate, akým spôsobom prebieha tento proces a ako podať žiadosť na urovnanie sporu. Túto žiadosť môžete podať aj v zjednodušenom jazyku, alebo v nemeckom posunkovom jazyku.

Úrad pre urovnanie sporov nájdete na nasledovnej adrese: 

Schlichtungsstelle nach dem Behindertengleichstellungsgesetz 
bei dem Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen 
Mauerstraße 53 
10117 Berlin 
Telefon: +49 (0)30 18 527-2805 
Fax: +49 (0)30 18 527-2901 

E-Mail: info@schlichtungsstelle-bgg.de
Internet: www.schlichtungsstelle-bgg.de

Na začiatok stránky