Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Politika

Plenárna zasadacia sieň Nemeckého spolkového snemu © dpa

Plenárna zasadacia sieň Nemeckého spolkového snemu, © dpa

Článok

Nemecko-slovenské vzťahy

Nemecko-slovenské  vzťahy sú tradične priateľské. Základom bilaterálnych vzťahov je Zmluva medzi Českou a Slovenskou Federatívnou republikou a Spolkovou republikou  Nemecko o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci z 27. februára 1992, ktorú Slovenská republika ako následnícky štát ČSFR uznala.

Viac na webovej stránke Spolkového ministerstva zahraničných vecí v časti Informácie o krajinách (v angličtine)

na začiatok stránky