Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Veľvyslanec Joachim Bleicker

Veľvyslanec Joachim Bleicker

Veľvyslanec Joachim Bleicker vo svojej kancelárii, © Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko

Článok

Milí návštevníci našej internetovej stránky,

srdečne vitajte na Veľvyslanectve Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike!

Náš tím tvorí sa stará sa o nemecko–slovenské vzťahy v najrôznejších oblastiach – od politiky po šport, od hospodárstva po kultúru, od vedy po bezpečnosť, od dopravy po životné prostredie. Môžeme sa pritom spoliehať na podporu tradične dobrej a priateľskej spolupráce z našimi slovenskými partnermi.

Našim cieľom je rozvíjať dobré bilaterálne vzťahy vo všetkých smeroch ďalej a byť nápomocnými občanom, podnikateľom, spoločnostiam a inštitúciám v ich vlastných aktivitách.

Ako to robíme, sa dozviete na týchto stránkach. Tešíme sa na Vaše otázky a námety.

S priateľským pozdravom

Váš Joachim Bleicker
veľvyslanec


Životopis

narodený 23. apríla 1958 vo Wuppertale, registrované partnerstvo

1977
maturita
1977
základná vojenská služba
1978
bankové praktikum
1978 - 1984
štúdium právnych vied
1983 - 1985
vedecká pomocná sila
1984
1. právnicka štátna skúška
1985 - 1987
vedecký pracovník
1987 - 1989
príprava na vyššiu zahraničnú službu
1989
skúšky do vyššej zahraničnej služby
19989 - 1990
Spolkové ministerstvo zahraničných vecí
Odbor dopravy a turizmu
1990 - 1993
Veľvyslanectvo SRN vo Varšave
1993 - 1996
Spolkové ministerstvo zahraničných vecí
Odbor hospodárskych vzťahov so strednou a východnou Európou
1996 - 1997
Veľvyslanectvo SRN vo Washingtone  (Medzinárodný výmenný pobyt)
1997 - 2000
Veľvyslanectvo SRN vo Washingtone
2000 - 2003
Spolkové ministerstvo zahraničných vecí, zástupca riaditeľa
Odboru východnej časti strednej Európy a severnej Európy
2003 - 2005
Veľvyslanectvo SRN v Belehrade,  stály zástupca veľvyslanca
2005 - 2008
Spolkové ministerstvo zahraničných vecí, riaditeľ Odboru
Západný Balkán
2008 - 2011
Generálny konzulát v Gdaňsku, generálny konzul
2011 - 2014
Veľvyslanectvo SRN vo Varšave, stály zástupca veľvyslanca
2014 - 2016
Spolkové ministerstvo zahraničných vecí, splnomocnenec pre bilaterálne vzťahy s členskými štátmi Európskej únie
od augusta 2016
veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku

                   

Na začiatok stránky