Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Veľvyslankyňa Barbara Wolf

Veľvyslankyňa Barbara Wolf sedí na kamenných schodoch © Boris Nemeth

veľvyslankyňa Barbara Wolf, © Boris Nemeth

Článok

Milé návštevníčky, milí návštevníci našej webovej stránky,

srdečne Vás vítam na Veľvyslanectve Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike.

Naše nemecko-slovenské vzťahy udržiavame a rozvíjame v najrôznejších oblastiach – v politike, kultúre, vzdelávaní, v otázkach ochrany klímy a životného prostredia, aby som spomenula aspoň niektoré – a s rôznymi partnermi.

Ako pracujeme, kto sú naši partneri a aký je aktuálny vývoj nemeckej zahraničnej a európskej politiky, to sa dozviete na tejto webovej stránke.  

S priateľským pozdravom

Vaša Barbara Wolf
veľvyslankyňa


Životopis

narodená 8. septembra 1962 v Mníchove

1981
Maturita
1981 - 1986
Štúdium podnikového hospodárstva na  
Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove
1987 - 1989
Príprava na vyššiu zahraničnú službu v Bonne
1989 - 1990
Referentka na Sekcii pre hospodárske a európske záležitosti na Spolkovom ministerstve zahraničných vecí v Bonne
1990 - 1992
Referentka na Tlačovom a kultúrnom referáte Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko v Ammáne, Jordánsko
1992 - 1995
Referentka pre európsku bezpečnostnú politiku na Politickej sekcii Spolkového ministerstva zahraničných vecí v Bonne
1995 - 1997
Národná expertka pri Európskej komisii, Generálne riaditeľstvo zahraničných vzťahov v Bruseli, Belgicko
1997 - 1999
Referentka Stáleho zastúpenia pri Západoeurópskej únii v Bruseli, Belgicko
1999 - 2002
Stála zástupkyňa veľvyslanca na Veľvyslanectve Spolkovej republiky Nemecko vo Viľňuse, Litva
2002 - 2006
Vedúca pracovnej skupiny pre energetickú politiku na Sekcii hospodárstva Spolkového ministerstva zahraničných vecí v Berlíne
2006 - 2009
Referentka pre politiku na Veľvyslanectve Spolkovej republiky Nemecko v Paríži, Francúzsko
2009 - 2012
Riaditeľka odboru Severnej Afriky na Spolkovom ministerstve zahraničných vecí v Berlíne
2012 - 2015
Riaditeľka Kancelárie Spolkovej republiky Nemecko v Rámaláhu, Palestínska oblasť
2015 - 2018
Riaditeľka odboru Severnej Afriky na Spolkovom ministerstve zahraničných vecí v Berlíne
2018 - 2020
Generálna konzulka Spolkovej republiky Nemecko v Erbile, Región Kurdistan-Irak
od augusta 2020
Veľvyslankyňa Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike

                   

Na začiatok stránky