Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Prevencia a zaobchádzanie so sexuálnym obťažovaním

Článok

Spolkové ministerstvo zahraničných vecí so svojimi viac ako 220 zastupiteľstvami a zamestnancami z viac ako 150 krajín sa zasadzuje za žitú mnohorakosť. Vážime si a podporujeme diverzitu našich zamestnancov. Proti zaobchádzaniu bez rešpektu, proti diskriminácii a sexuálnemu obťažovaniu medzi našimi zamestnancami a voči nim, sa bránime všetkými dostupnými právnymi prostriedkami.

Toto zahŕňa samozrejme aj ochranu personálu pri projektoch Spolkového ministerstva zahraničných vecí pred sexuálnym vydieraním, sexuálnym zneužívaním, alebo obťažovaním a okamžitú reakciu na takéto podnety.

Pokiaľ sa stanete obeťou sexuálneho vydierania, zneužívania, alebo obťažovania v súvislosti s personálom, alebo programami Spolkového ministerstva zahraničných vecí, obráťte sa prosím prostredníctvom nižšie uvedeného formuláru na miesto určené pre sťažnosti na našom zahraničnom zastupiteľstve, pod ktoré spadá Vaše bydlisko.

Odbor zaoberajúci sa sťažnosťami je povinný sa takouto sťažnosťou zaoberať a príslušnú osobu informovať o výsledku prešetrenia.


Miesto prijímajúce sťažnosti voči sexuálnemu obťažovaniu – Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v BratislaveNa začiatok stránky