Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Prevencia pred korupciou

Niekto vkladá peniaze podnikateľovi do vrecka jeho saka.

Prevencia pred korupciou, © Colourbox

Článok

Prevencia pred korupciou

Smernica prevencie pred korupciou v spolkovej správe z 30. júla 2004 určuje právny rámec úloh prevencie pred korupciou v centrále Spolkového ministerstva zahraničných vecí a na jeho zahraničných zastupiteľstvách. Smernica je zacielená na poskytnutie zrozumiteľných úprav s nemnohými reguláciami pre integrálne, férové a transparentné správne konania.

Etické zásady a odmietnutie korupcie musia byť pevne zakotvené v povedomí zamestnancov v centrále Spolkového ministerstva zahraničných vecí a vyslaných pracovníkov i miestnych zamestnancov na jeho zahraničných zastupiteľstvách. Dôležitou úlohou prevencie pred korupciou v centrále Spolkového ministerstva zahraničných vecí a na jeho zahraničných zastupiteľstvách je senzibilizácia zamestnancov pre túto tematiku, ochrana pred možnými korupčnými rizikami a zachovávanie vysokých eticko-právnych štandardov ako integrálnej súčasti všetkých správnych úkonov.

Odmeny, osobné darčeky alebo iné zvýhodnenia

Platí tu zásada: Zákaz prijímania!

Bez súhlasu úradu nesmú zamestnanci v centrále Spolkového ministerstva zahraničných vecí a vyslaní pracovníci i miestni zamestnanci na jeho zahraničných zastupiteľstvách prijať odmeny, darčeky alebo iné zvýhodnenia súvisiace s ich funkciou. Všetky ostatné pravidlá sa nachádzajú v obežníku Spolkového ministerstva vnútra o zákaze prijímania odmien alebo darov v spolkovej správe zo dňa 08.11.2004 a v príslušných nariadeniach Spolkového ministerstva zahraničných vecí. Ďalšie upozornenia a odpovede na mnohokrát pokladané otázky nájdete v katalógu na tému prijímania odmien, darov a iných výhod (podpôr), vedeného Spolkovým ministerstvom vnútra a Iniciatívou pre prevenciu pred korupciou medzi spolkovou správou a hospodárstvom, viď nižšie:

S otázkami a upozorneniami na tematiku prevencie pred korupciou na Spolkovom ministerstve zahraničných vecí sa môžete obrátiť aj na splnomocnenca pre prevenciu pred korupciou na Spolkovom ministerstve zahraničných vecí.

Na začiatok stránky