Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Žilina: Herr Peter Lazar

Fotografia honorárneho konzula Petra Lazara

Peter Lazar, honorárny konzul Spolkovej republiky Nemecko v Žiline, © Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko Bratislava

24.11.2017 - Článok

Upozorňujeme, že honorárny konzul nie je oprávnený vykonávať všetky konzulárne úkony a nie je povinný byť stále prítomný. Prosíme Vás preto, aby ste ho pred Vašou osobnou návštevou kontaktovali.

Adresa a úradné hodiny

Označenie

Honorárny konzul Spolkovej republiky Nemecko v Žiline

Vedenie

Peter Lazar

Telefón:

+421 (0)41 50 60 115

Fax:

+421 (0)41 50 60 225

Poštová adresa

Honorárny konzul Spolkovej republiky Nemecko, Priemyselná 14, 012 32 Žilina, Slovensko

Adresa ulice

Priemyselná 14, 012 32 Žilina

Otváracie hodiny

pondelok, streda a piatok od 08:00 do 12:00 hod.

Oblasť pôsobenia

Samosprávne kraje Žilina a Banská Bystrica

E-mail:

zilina@hk-diplo.de

Upozorňujeme, že honorárny konzul nie je oprávnený vykonávať všetky konzulárne úkony a nie je povinný byť stále prítomný. Prosíme Vás preto, aby ste ho pred Vašou osobnou návštevou kontaktovali.

Na začiatok stránky