Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Košice: Prof. Dr. Juraj Banský

Fotografia honorárneho konzula Prof. Dr. Juraja Banského

Prof. Dr. Juraj Banský, honorárny konzul Spolkovej republiky Nemecko v Košiciach, © Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko Bratislava

Článok

Upozorňujeme, že honorárny konzul nie je oprávnený vykonávať všetky konzulárne úkony a nie je povinný byť stále prítomný. Prosíme Vás preto, aby ste ho pred Vašou osobnou návštevou kontaktovali.

Adresa a úradné hodiny

Označenie

Honorárny konzul Spolkovej republiky Nemecko v Košiciach

Vedenie

Prof. Dr. Juraj Banský

Telefón:

+421 (0)55 62 50 102

Fax:

+421 (0)55 32 74 44 44

Poštová adresa

Honorárny konzul Spolkovej republiky Nemecko v Košiciach, Timonová 27, 040 01 Košice, Slovensko

Adresa ulice

Timonová 27, 040 01 Košice

Otváracie hodiny

pondelok, streda a piatok od 08:00 do 12:00 hod.

Oblasť pôsobenia

Samosprávne kraje Košice a Prešov

E-mail:

kosice@hk-diplo.de

Upozorňujeme, že honorárny konzul nie je oprávnený vykonávať všetky konzulárne úkony a nie je povinný byť stále prítomný. Prosíme Vás preto, aby ste ho pred Vašou osobnou návštevou kontaktovali.

Na začiatok stránky