Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Učiť sa po nemecky

Učiť sa po nemecky © Colourbox

Otázka „Hovoríte po nemecky?“ napísaná kriedou na čiernej bridlicovej tabuľke, vedľa ktorej stoja nemecké vlajočky., © Colourbox

Článok
Na začiatok stránky