Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Lektoráty DAAD na Slovensku

Článok

BRATISLAVA

Univerzita Komenského Bratislava

Dr. Angelika SCHNEIDER (lektorka DAAD)

KONTAKT:
Univerzita Komenského
FF Katedra germanistiky
Gondova 2
818 01 Bratislava 1

TEL.: +421 2 44 88 36 63
E-MAIL: dr.angelika.schneider@gmx.de

Ekonomická univerzita Bratislava

Suzana VEZJAK (lektorka DAAD)

KONTAKT:
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta aplikovaných jazykov
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava 5

TEL.: +421 2 67 29 52 10
E-MAIL: suzana.vezjak@euba.sk

BANSKÁ BYSTRICA

Univerzita Mateja Bela

Jörn NUBER (lektor DAAD)

KONTAKT:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Katedra germanistiky
Filozofická fakulta
Národná 12
974 01 Banská Bystrica

TEL.: +421 48 446 51 14
E-MAIL: jorn.nuber@umb.sk
WEB: https://www.ff.umb.sk/jnuber/mailto:

NITRA

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra

Yannick BAUMANN (lektor DAAD)

KONTAKT:
Univerzita Konštantína Filozova v Nitre
FF Katedra germanistiky
Štefánikova 67
949 74 Nitra

TEL.: +421 37 64 08 462
E-MAIL: yannick.baumann@posteo.de

PREŠOV

Prešovská univerzita

PhD Claudia Agnes MÜLLER (lektorka DAAD)

KONTAKT:
Prešovská Univerzita
FF Inštitút germanistiky
ul 17. novembra č. 1
080 78 Prešov

TEL.: +421 915 201 316
E-MAIL: lektoratpresov@yahoo.com

Na začiatok stránky