Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Lektoráty DAAD na Slovensku

Článok

BRATISLAVA

Univerzita Komenského Bratislava

Dr. Angelika SCHNEIDER (lektorka DAAD)

KONTAKT:
Univerzita Komenského
FF Katedra germanistiky
Gondova 2
818 01 Bratislava 1

Tel.: +421 2 4488 3663
E-Mail: dr.angelika.schneider@gmx.de

Ekonomická univerzita Bratislava

Suzana VEZJAK (lektorka DAAD)

KONTAKT:
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta aplikovaných jazykov
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava 5

Tel.: +421 2 6729 5210
E-Mail: suzana.vezjak@euba.sk

BANSKÁ BYSTRICA

Univerzita Mateja Bela

Jörn NUBER (lektor DAAD)

KONTAKT:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Katedra germanistiky
Filozofická fakulta
Národná 12
974 01 Banská Bystrica

Tel.: +421 4 8446 5114
E-Mail: jorn.nuber@umb.sk
Web: https://www.ff.umb.sk/jnuber/mailto:

NITRA

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra

Yannick BAUMANN (lektor DAAD)

KONTAKT:
Univerzita Konštantína Filozova v Nitre
FF Katedra germanistiky
Štefánikova 67
949 74 Nitra

Tel.: +421 3 7640 8462
E-Mail: yannick.baumann@posteo.de

PREŠOV

Prešovská univerzita

PhD Claudia Agnes MÜLLER (lektorka DAAD)

KONTAKT:
Prešovská Univerzita
FF Inštitút germanistiky
ul 17. novembra č. 1
080 78 Prešov

Tel.: +421 9 1520 1316
E-Mail: lektoratpresov@yahoo.com

Na začiatok stránky