Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Vyradenie motorových vozidiel dovezených na Slovensko z evidencie veľvyslanectvom

Článok

Veľvyslanectvo zásadne nevykonáva vyradenie motorových vozidiel dovezených na Slovensko z evidencie. Odhlásenie vozidiel je v princípe možné urobiť v Nemecku ako aj zabezpečenie prevozných značkiek na export.

Odhlásenie vozidla sa dá realizovať veľvyslanectvom len vtedy, keď o to požiada nemecký dopravný inšpektorát alebo keď vozidlo z nepredpokladaných dôvodov zostane na Slovensku, napríklad po ťažkej nehode, ak nie je možný alebo ekonomický výhodný spätný transport vozidla.

Na vyradenie vozidla z evidencie je potrebná osobná účasť na veľvyslanectve. Žiadateľ/žiadateľka musí predložiť obidva dokumenty k vozidlu, t.j. buď malý a veľký technický preukaz vydaný do 30.09.2005 alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť I. a časť II. vydané od 01.10.2005 ako aj tabuľky s evidenčným číslom vozidla.

Poplatok za vyradenie motorového vozidla z evidencie je 34,- euro. Žiadateľ obdrží späť doklady a poznámkou o vyradení z evidencie. Tabuľky s evidenčným číslom vozidla veľvyslanectvo zneplatní a znehodnotí.

Na začiatok stránky