Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Informácia o dôkaze jednoduchých znalostí nemeckého jazyka pri zlúčení rodiny

Článok

Zahraniční manželskí partneri, ktorí sa chcú presťahovať do Nemecka, musia už pri podanní žiadosti o vízum preukázať jednoduché znalosti nemeckého jazyka.
Mali by sa vedieť v Nemecku dohovoriť od začiatku aspoň jednoduchým spôsobom po nemecky a podieľať sa na spoločenskom živote. Tým by sa prisťahovaným manželom uľahčil vstup do integračného kurzu ako aj integrácia do nemeckej spoločnosti.

Pri podaní žiadosti o vízum je potrebné preukázať jazykové znalosti osvedčením z jazyka na úrovni A1 podľa noriem STARÉHO certifikovaného skúšobného poskytovateľa, ktorý má pobočky zastúpené vyslanými predstaviteľmi.V tomto prípade sú tieto v súčastnosti na Slovensku v Goetheho inštitúte, v Akadémii vzdelávania a Berlitz School Slovakia v Bratislave.

Výnimky: Ak je pri osobnom podaní žiadosti zjavné, že žiadateľ disponuje nepochybne požadovanými jazykovými znalosťami, potom nie je potrebný žiaden špecifický dôkaz.

Certifikát o jazykovej skúške nemusí byť okrem iného predložený u :

  • dokazateľnom telesnom alebo duševnom postihnutí
  • manželov vysoko kvalifikovaných pracovníkov, výskumníkov a zakladateľov firiem ako aj u osôb s nárokom na azyl a utečencov uznaných Ženevskou konvenciou o utečencoch, ak manželstvo vzniklo pred odchodom zo Slovenska
  • zjavne nízkom dopyte integrácie
  • manželov cudzincov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi Austrálie, Izraela, Japonska,Kanady, Kórejskej republiky, Nového Zélandu alebo Spojených štátov amerických.

Užitočné linky:

Webová stránka Goetheho ištitútu (v nemčine alebo angličtine)

Webová stránka Goetheho ištitútu v Bratislave

Modelová skúška Goetheho certifikátu A1 „Start Deutsch“ (v nemčine alebo angličtine)

Webová stránka TestDaF (v nemčine)

Webova stránka Deutsche Welle (v nemčine)

Informačný portál Spolkového úradu pre migráciu a utečencov (v angličtine)


Na začiatok stránky