Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Oslobodenie od vízovej povinnosti pre držiteľov slovenského povolenia na pobyt pre krátkodobé pobyty v Nemecku

Článok

Pokiaľ ste držiteľom slovenského povolenia na pobyt (k tomu patria aj slovenské víza kategórie D), ktorých doba platnosti presahuje 90 dní, môžete sa zdržiavať alebo prechádzat šengenským priestorom za turistickým účelom 90 dní v polroku do doby ukončenia platnosti slovenského povolenia na pobyt. (výnimka: Dánsko).

Udeľovanie víz na pobyt v Nemecku presahujúci dobu 3 mesiacov podľa nemeckého cudzineckého zákona

Pokiaľ nie ste bezvízový alebo privilegovaný príslušník tretej krajiny (vid. prehľad č.1 a č. 2), bývate na Slovensku dlhodobo t.j. so slovenským povolením k pobytu a plánujete pobyt v Nemecku dlhší ako 3 mesiace za účelom zlúčenia rodiny, štúdia., zamestnania, potrebujete pri vstupe do Nemecka národné nemecké vízum.

Prehľad č.1

Štátni príslušníci nasledujúcich krajín nepotrebujú na dlhodobý pobyt v Nemecku žiadne vízum:

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Litva, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Luxemburgsko, Madarsko, Malta, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajciarsko, Švédsko, Taliansko.

Prehľad č. 2

Štátni príslušníci, ktorí potrebujú pre Nemecko povolenie na pobyt a môžu si ho požiadať aj bez víza po vstupe do krajiny na príslušnom cudzineckom úrade :

Austrália, Izrael, Japonsko, Kanada, Nový Zéland, Južná Kórea, USA, Velká Británia.


Všetci cudzinci, aj občania EU a vyššie uvedení privilegovaní príslušníci tretích krajín musia po vstupe do Nemecka požiadať na príslušnom cudzineckom úrade o povolenie k pobytu.


Na začiatok stránky