Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Informácie o vstupe do Nemecka, vízovej povinnosti a colných predpisoch

Pasová kontrola © picture alliance / ZB

Dopravná tabuľa s označením krajiny a upozornením na pasovú kontrolu „Bundesrepublik Deutschland – Passkontrolle“ na pozadí vlajky Európskej únie., © picture alliance / ZB

Článok

Prehľad najdôležitejších informácií o vstupe do Nemecka, vízových a colných predpisoch ako aj o pracovných možnostiach v Nemecku.

Podmienky vstupu pre slovenských štátnych občanov

Podmienky vstupu pre slovenských štátnych občanov © Colourbox
Pohľad na ulicu s dopravnou tabuľou  s názvom obce Schengen v Luxemburgu a s dopravnou značkou povoľujúcou maximálnu rýchlosť  50 km/h. © Colourbox

Pri vstupe do Nemecka ako aj počas celého pobytu ste povinní nosiť pri sebe platný cestovný pas alebo občiansky preukaz a tento na výzvu predložiť (§ 8 FreizügG/EU)!

To platí aj po 21.12.2007, kedy Slovesko vstúpilo do Schengenu a hraničné kontroly boli zrušené.

Pri turistickom alebo služobnom pobyte, kde celková doba pobytu nepresiahne 3 mesiace nie je potrebné prihlásiť sa k pobytu.

Pri pobytoch, ktoré prekročia dobu 3 mesiacov je potrebné prihlásiť sa podľa miesta pobytu na príslušnom prihlasovacom úrade. Na prihlasovacom úrade obdržíte Povolenie na pobyt na základe § 5 ods.1 Zákona o voľnom pobyte/EÚ.

Úrad je povinný preveriť, či máte dostatočné finančné prostriedky pre pobyt v Nemecku a primerané nemocenské poistenie.

Pre vstup a počas celého pobytu v Nemecku ste povinní vlastniť platný cestovný pas alebo iný preukaz totožnosti (§8 Zákona o voľnom pohybe/EÚ) a na vyzvanie sa týmto preukázať!

Informácie Spolkového úradu práce (stránka v nemeckom jazyku)


Vízové predpisy

Vízové predpisy © Komisia EÚ
Nečitateľná vízová etiketa, obrátená hlavou dolu. © Komisia EÚ

Vízová povinnosť pre občanov Slovenskej republiky bola zrušená vstupom Slovenska do Európskej únie dňa 01. mája 2004. Od tejto doby nie je pre slovenských občanov potrebné žiadne vízové konanie!

Pre občanov tretích štátov, ktorí potrebujú víza platí nasledovné:

1) Štátni príslušníci tretích štátov, ktorí majú dlhodobý pobyt v Slovenskej republike sa môžu v Nemecku zdržiavať max. 3 mesiace na turistickej alebo služobnej ceste.

2) Štátni príslušníci tretích štátov, ktorí v Slovenskej republike nemajú dlhodobý pobyt a chceli cestovať do Nemecka, si musia pred cestou požiadať o šengenské vízum vo svojej krajine (podľa toho, kde je hlavný cieľ ich cesty, podajú žiadosť na nemeckom veľvyslanectve vo svojej krajine).

Vízová povinnosť pre držiteľov slovenského povolenia na pobyt

Otvorenie nemeckého pracovného trhu pre odborných pracovníkov zo štátov mimo EU (informácie v anglickom jazyku)

Vízum za účelom zamestania, zlúčenia rodiny, štúdia v Nemecku

Informácia o dôkaze jednoduchých znalostí nemeckého jazyka pri zlúčení rodiny

Informácie Spolkovej tlačiarne k biometrickým fotografiám (rozlíšenie 72 dpi, vhodné k prezeraniu na obrazovkách)

Pomocou tejto šablóny preveríte Vašu fotografiu, či zodpovedá biometrickým predpisom

Obmedzenie kamiónovej dopravy v roku

Obmedzenie kamiónovej dopravy v roku © www.picturedesk.com
Kolóna kamiónov na preplnenej diaľnici. © www.picturedesk.com

V čase od 1. júla do 31. augusta je každý rok v Spolkovej republike Nemecko obmedzená kamiónová doprava. Obmedzenie sa týka nákladných vozidiel s prípustnou celkovou hmotnosťou nad 7,5 t ako aj nákladných vozidiel s prívesom.

K bružúreRozšírenie elektronického spoplatnenia pre nákladné vozidlá na cestných komunikáciách spolkového významu © chromorange
Dopravná značka „Povinnosť úhrady mýta“ pre nákladné vozidlá podľa Zákona o elektronickom spoplatnení pre nákladné vozidlá na cestných komunikáciách spolkového významu. © chromorange

Rozšírenie elektronického spoplatnenia pre nákladné vozidlá na cestných komunikáciách spolkového významu od 1. augusta 2012

Elektronické spoplatnenie sa rošíri na cestné komunikácie spolkového významu s minimálne dvoma jazdnými pruhmi v jednom smere, s jazdnými pruhmi priebežne oddelenými stredným pruhom alebo inými stavebnými úpravami s dĺžkou minimálne 4 km a priamym napojením na spolkovú diaľnicu.

K internetovej stránke spoločnosti „Toll Collect GmbH

Zriadenie ekologických zón v nemeckých veľkomestách

Zriadenie ekologických zón v nemeckých veľkomestách © dpa
Červené osobné auto prebieha po ceste okolo dopravnej značky, na ktorej je vyznačený začiatok zóny ochrany životného prostredia, cez ktorú smú prechádzať len vozidlá so zelenou plaketou. © dpa

Od roku 2008 sa postupne v mnohých nemeckých mestách zriaďujú ekologické zóny. Do týchto zón majú povolený vjazd len vozidlá s ekologickou známkou (červená, žltá a zelená). Bez známky hrozia pokuty!

SLOVDEKRA: Ekologická plaketa pre Nemecko

Plánované ekologické zóny v Nemecku (v anglickom jazyku)

Informácie v slovenskom jazyku o ekologických známkach a ekologických zónach (stránka súkromnej firmy - možnosť objednania známky)

Colné predpisy

Colné predpisy © Bundeszollverwaltung
Colný znak so spolkovým orlom a nápisom „Zoll“ našitý na rukáve colníka. © Bundeszollverwaltung

Právo na voľný pohyb umožňuje každému občanovi Európskej únie voľný pohyb v rámci EÚ a požívanie rovnakých práv ako majú občania príslušného členského štátu. K tomu patrí aj cestovanie bez obmedzenia štátnymi hranicami a s tým spojené výhody. Pre určité druhy tovaru ale môžu existovať výnimky.

Na začiatok stránky