Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Spektrum konzulárnej pomoci

Písmená abecedy vo viacerých prevedeniach vo všetkých možných formách a farbách na stránkach zošitu.

A-Z , © Colourbox

Článok
 • dobrovoľná registrácia nemeckých štátnych občanov s trvalým pobytom v Slovenskej republike
 • informácie ohľadne štátnej príslušnosti, príjem žiadostí na zistenie štátnej príslušnosti, informácie v ostatných právnych otázkach (právne poradenstvo sa musí uskutočniť prostredníctvom právnikov)
 • odškodnenie obetí NS
 • odškodnenie za prácu v gete
  Smernica o odškodnení za prácu v gete v nemeckom jazyku
  Smernica o odškodnení za prácu v gete v anglickom jazyku
 • organizácia písomných volieb do Nemeckého Spolkového snemu (Bundestag) a do Európskeho parlamentu pre nemeckých štátnych príslušníkov s trvalým pobytom v Slovenskej republike
 • organizačné zabezpečenie humanitárnej pomoci
 • poradenstvo / pomoc pre Nemcov pri nehodách a iných núdzových situáciach (pohotovostná služba)
 • starostlivosť o nemeckých väzňov
 • úradná a právna pomoc nemeckým úradom, doručenia, vypočutie svedkov
 • vízové záležitosti, vrátane odsúhlasenia s ostatnými členmi Schengenskej dohody
 • vyradenie motorových vozidiel dovezených na Slovensko z evidencie veľvyslanectvom
 • vystavenie pasov a detských preukazov pre Nemcov s trvalým pobytom v Slovenskej republike
 • vystavenie úradných dokumentov
 • zaobstaranie slovenských dokladov, overenia, potvrdenia
Na začiatok stránky