Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Odškodnenie obetí NS

Článok

Podľa preformulovaného článku 2 zo dňa 15.11.2012 Dohody medzi Spolkovým ministerstvom financií a Jewish Claims Conference (JCC) sú plánované nasledovné úpravy:

  1. Prenasledovaní Židia, ktorí boli vystavení násilným nacionálnosocialistickým opatreniam a doposiaľ nedostali odškodnenie, môžu získať jednorázový príspevok vo výške 2.556 euro.
  2. Prenasledovaným Židom, ktorí boli 3 mesiace uväznení v koncentračnom tábore alebo v gete alebo žili 6 mesiacov v ilegalite s nepravou identitou, môže byť poskytnutá doživotná mesačná renta vo výške 300 euro mesačne. Pri uväznení v koncentračnom tábore v obzvlášť ťažkých prípadoch sa môže po individuálnom preskúmaní od minimálnej doby 3 mesiace upustiť a poskytnúť príspevky.


Podrobné informácie v rôznych jazykoch nájdete na internetovej stránke JCC:

www.claimscon.org resp. www.claimscon.de


Adresa kontaktného partnera pre žiadateľov žijúcich na Slovensku je nasledovná:

Claims Conference Hardship Fund/Art.2-Fonds
Gräfstraße 97

60487 Frankfurt am Main
Nemecko

E-mail: A2-HF-CEEF2@claimscon.org


Na začiatok stránky