Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Práca v Nemecku / Make it in Germany

Práca v Nemecku © Colourbox

Práca v Nemecku, © Colourbox

Článok

1.mája sa zrušili obmedzenia voľného pohybu pracovníkov - Nemecko a Rakúsko otvárajú svoje pracovné trhy

Práca v Európskej únii © dpa
Práca v Európskej únii © dpa

01.05.2011 sa zrušili pre slovenských štátnych príslušníkov pracovné obmedzenia v Nemecku, ktoré platili od vstupu Slovenska do Európskej únie. Každý občan Slovenska, ktorý by chcel pracovať v Nemecku, bude môcť prijať a vykonávať prácu v Nemecku za tých istých podmienok ako nemecký štátny príslušník. Pracovné povolenie už nebude potrebné.

Informácia Spolkového ministerstva práce a sociálnych vecí o zamestnávaní občanov EU (stránka v nemeckom jazyku)

 

Poradenské dni Nemeckej spolkovej dôchodkovej poisťovne na Slovensku © Colourbox
Poradenské dni Nemeckej spolkovej dôchodkovej poisťovne na SlovenskuRente © Colourbox

Poradenské dni Nemeckej spolkovej dôchodkovej poisťovne na Slovensku

Poistenci, ktorí majú odpracované obdobia na Slovensku a/alebo v Nemecku, budú mať možnosť získať bezplatné poradenstvo o individuálnych nárokoch na dôchodok z nemeckého i slovenského pohľadu. Mnohé zaujímavé ale aj súrne potrebné informácie môžu tak byť sprostredkované priamo poistencom bez často zdĺhavých korešpondecií. Poradenské dni na Slovensku sa konajú pravidelne každoročne na jeseň. V novembri 2018 sa uskutočnia pravdepodobne v Košiciach.

Dalšie informácie v nemeckom jazyku nájdete na portáli Nemeckej spolkovej dôchodkovej poisťovne

Príručka: Predpisy pre poskytovanie služieb a vykonávanie práce v oblasti voľného poskytovania služieb a zakladania pobočiek v rámci EU

Práca v Nemecku © Colourbox
Práca v Nemecku © Colourbox

Príručka informuje o predpisoch, ktoré treba dodržať v prípade keď zahraničné firmy poskytujú v Spolkovej republike Nemecko služby alebo vykonávajú inú prácu. Príručka je adresovaná hlavne podnikom, ktoré takéto služby zadávajú alebo samostatne vykonávajú.

Príručka v nemeckom jazyku

Príručka v anglickom jazyku

 


Make it in Germany
Logo "Make it in Germany" © Make it in Germany
Internetový portál Make it in Germany víta kvalifikované pracovné sily z celého sveta v Nemecku

„Make it in Germany" chce kvalifikovaným odborníkom, ktorí majú záujem v budúcnosti žiť a pracovať v Nemecku, uľahčiť ich rozhodnutie.  Je to miesto prvého kontaktu, kde je možné získať všetky dôležité informácie o práci a živote v Nemecku na jednom mieste, ako aj prehľad o tom, ktoré odvetvia majú záujem o kvalifikovaných odborníkov.  Kompaktné poradenské miesto objasňuje, aké možnosti ponúka Nemecko záujemcom a ich rodinám napr. pri hľadaní práce alebo sťahovaní do Nemecka. Je možné si tiež rýchlo zistiť, aké vízové povinnosti  sa na záujemcov vzťahujú a kde môžu hľadať pomoc pri hľadaní práce. Portál je spoločnou iniciatívou Spolkového ministerstva hospodárstva a energetiky, Spolkového ministerstva práce a sociálnych vecí a Spolkovej pracovnej agentúry.

Link na portál (v anglickom jazyku)

Anerkennung in Deutschland - „Uznanie v Nemecku"

Logo „Uznanie v Nemecku © BIBB
Logo „Uznanie v Nemecku" © Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)

„Uznanie v Nemecku" je oficiálny on-line portál pre spolkový zákon o uznávaní. Migranti a zahraniční kvalifikovaní pracovníci sa tu môžu dozvedieť, ako a kde môžu požiadať o uznanie svojej zahraničnej odbornej kvalifikácie. Niekoľkými kliknutiami Vás privedie vyhľadávací nástroj „Anerkennungs-Finder“ k úradu, ktorý je kompetentný pre Vašu žiadosť. Konzultanti môžu na internetovej stránke nájsť taktiež všetky relevantné informácie o postupoch pri uznaní kvalifikácie ako aj ich právne základy. Všetok obsah je k dispozícii v angličtine a nemčine. Portál prevádzkuje Spolkový inštitút pre odborné vzdelávanie a odbornú prípravu (BIBB) v poverení Spolkového ministerstva školstva a výskumu (BMBF).

K internetovej stránke "Anerkennung in Deutschland" (v nemeckom jazyku)

K internetovej stránke "Anerkennung in Deutschland" (v anglickom jazyku)

 

Na začiatok stránky