Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Feedback - formulár k bezbariérovosti

Nahlásiť bariéru!

Tu nás môžete upozorniť na prípadné nedostatky v súvislosti s dodržiavaním podmienok bezbariérovosti.

Použite prosím kontaktný formulár nižšie.
Vo formulári zadajte Vaše kontaktné údaje a podľa možnosti presný popis bariéry. Formulár odosiela automaticky presnú adresu webovej stránky, na ktorej ste našli bariéru.

Prípadnú bariéru môžete nahlásiť aj prostredníctvom telefónu posunkovej reči. Bližšie informácie k tomuto nájdete tu (v nemčine).  Upozorňujeme, že telefonáty sa vedú v nemeckej posunkovej reči.

Otázky k iným témam (napr. víza) cez tento Feedback-formulár nebudú zodpovedané. Na tento účel použite prosím všeobecný kontaktný formulár.
Otázky, ktoré sú v iných jazykoch ako v slovenčine, nemčine alebo angličtine, nemôžu byť spracované.


Vaše údaje:

Ochrana údajov*
Na začiatok stránky