Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov k Facebookovej stránke

19.05.2022 - Článok

Prevádzkovateľ Fanpage

Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave
Hviezdoslavovo námestie 10
813 03 Bratislava

Kontaktný formulár

Údaje k Fanpage

Veľvyslanectvo využíva pre ponúkanú informačnú službu služby platformy Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, ktorá prevádzkuje platformu Facebook.

Veľvyslanectvo upozorňuje, že túto Facebookovú stránku a jej funkcie využívate na vlastnú zodpovednosť. Toto platí najmä pre využívanie interaktívnych funkcií (napr. komentovanie, zdieľanie, hodnotenie).

Právny základ pre spracúvanie údajov

Právnym základom pre spracúvanie údajov po interakcii s obsahmi Facebook-Fanpage veľvyslanectva používateľkami a používateľmi je čl. 6 odst. 1e) Nariadenia o ochrane údajov (DSGVO) v spojení s § 3 Spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG), ako aj súhlas používateľky a používateľa čl. 6 odst. 1a) DSGVO.

Účely spracúvania údajov

Prevádzkovanie Facebookovej stránky veľvyslanectva je potrebné na šírenie informácií o Spolkovej republike Nemecko v zahraniční. Pre tento účel sa pri návšteve stránky spracúvajú Vaše údaje.

Pritom sa jedná o spracúvanie údajov vo verejnom záujme v zmysle čl. 6 odst. 1e) DSGVO. Podľa § 1 odst. 2 Zákona o zahraničnej službe (GAD) patrí k úlohám zahraničnej služby, informovať o Spolkovej republike Nemecko v zahraničí. Zahraničnú službu tvorí Spolkové ministerstvo zahraničných vecí (centrála) a zahraničné zastupiteľstvá (§ 2 GAD). Zahraničné zastupiteľstvá informujú na svojich Facebookových stránkach o Spolkovej republike Nemecko.

Štatistické prieskumy ukazujú, že využívanie médií a spôsob šírenia informácií sa celosvetovo menia. Stále viac ľudí využíva na sledovanie každodenného diania čoraz menej „klasické“ informačné kanály, ako denníky, alebo televíziu. Na získavanie informácií sa oveľa viac využívajú médiá, ktoré výlučne, alebo čiastočne fungujú v internetovom prostredí, najmä platformy sociálnych médií. Veľvyslanectvo svojou verejnopropagačnou prácou sleduje okrem iného aj cieľ, osloviť čo možno najširšiu skupinu obyvateľstva a v rámci zákona šíriť informácie.

Spolkové ministerstvo zahraničných vecí a jeho diplomatické misie využívajú Facebook popri ďalších esenciálnych mediálnych kanáloch. Bližšie informácie k našej ponuke nájdete tu: www.pressburg.diplo.de

Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom Meta

Pri návšteve tejto Facebookovej stránky zaznamenáva Meta a iné, Vašu IP-adresu a ďalšie informácie, ktoré sa nachádzajú vo Vašom PC vo forme cookies. Tieto informácie sa využívajú, aby veľvyslanectvu, ako prevádzkovateľovi stránok Facebook, poskytovali anonymné štatistické informácie o využívaní Facebookovej stránky. K tomuto poskytuje ďalšie informácie Facebook na nasledovnom linku: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights

Údaje, ktoré boli v tejto súvislosti zaznamenané, spracováva Meta Platforms Ireland Ltd. a prípadne ich prenáša aj do krajín mimo Európskej únie. Aké informácie Meta obsahuje a akým spôsobom sa s nimi nakladá, nájdete v smernici Meta o využívaní údajov. Tu nájdete takisto kontaktné informácie a možnosti nastavenia reklamy. Túto smernicu nájdete na: www.facebook.com/privacy/center Plné znenia smerníc Facebooku o údajoch nájdete tu: https://www.facebook.com/policy.php

Pri návšteve Facebookovej stránky sa IP adresa Vášho koncového zariadenia prenesie do Meta. Podľa vyjadrenia Meta je táto IP-adresa anonymizovaná. Meta okrem toho ukladá informácie o koncových zariadeniach svojich užívateľov (napr. v rámci funkcie oznámenie o prihlásení); prípadne má Meta možnosť prideliť IP-adresy jednotlivým používateľom.

Keď ste ako používateľka/používateľ aktuálne prihlásený na Facebooku, na Vašom koncovom zariadení sa nachádza cookie s Vašim Facebookovým rozlíšením. Takto Meta dokáže rozoznať, že ste vyhľadali túto stránku a ako ste ju využili. Toto sa týka aj všetkých ostatných stránok Facebook. Cez Facebook-buttons, ktoré sú prepojené s webovými stránkami, má Meta možnosť registrovať návštevy týchto webových stránok a priradiť ich k Vášmu Facebookovému profilu. Na základe týchto údajov potom môžete dostávať obsahy, alebo reklamu, ktoré sú priamo prispôsobené Vám.

Ak chcete tomuto zabrániť, mali by ste sa z Facebooku odhlásiť, resp. deaktivovať funkciu „ostať prihlásený“, vymazať cookies z Vášho prístroja, zavrieť Váš vyhľadávač a znovu naštartovať. Týmto spôsobom sa informácie z Facebooku, ktorými môžete byť priamo identifikovaný, vymažú. Týmto spôsobom môžete využívať Facebook-Fanpage bez toho, aby bol identifikovaný Váš Facebookový profil. Keď používate interaktívne funkcie stránky (páči sa mi, komentovať, zdieľať, správy, etc.), zjaví sa prihlasovacia maska Facebooku. Po prihlásení budete opäť identifikovaný ako používateľ Facebooku. Informácie o tom, ako môžete s informáciami narábať, alebo ich mazať, nájdete na nasledovných podporných stránkach Facebooku: www.facebook.com/privacy/center

Podľa vlastných informácií ukladá Meta údaje tak, aby mohli byť poskytované služby a produkty Facebooku až pokiaľ nie sú viac potrebné, alebo pokiaľ nie je konto používateľky/používateľa vymazané – podľa toho, čo nastane skôr. Toto závisí od okolností jednotlivých prípadov, najmä od druhu údajov, dôvodu pre ktorý boli zaregistrované a spracované a od relevantných právnych a prevádzkových potrieb ukladania údajov. Bližšie informácie k ukladaniu údajov nájdete na: www.facebook.com/privacy/center

Facebook Insights (Prehľady)

Meta spracúva na svojich tzv. „Insights“ celú škálu osobných údajov návštevníkov stránok pre vlastné účely. Ich spracúvanie prebieha nezávisle od toho, či sú návštevníci stránky registrovaní na platforme Facebook, alebo nie a či sú členmi Facebookovej siete. Aj používateľky/používatelia, ktorí navštívia Facebookové stránky bez toho, aby boli registrovaní na Facebooku, majú možnosť prostredníctvom Facebookového cookie-banneru ovplyvniť rozsah spracovania údajov. Bližšie informácie k Facebookovým cookies nájdete tu: https://de-de.facebook.com/policies/cookies/

Pri Facebook Insights sa jedná o súhrnné štatistiky, ktoré vznikajú na báze určitých udalostí a zaprotokolujú sa na Meta serveroch, akonáhle prebehne komunikácia osôb so stránkami a prepojenými obsahmi. Prevádzkovateľ stránok sám nemá prístup k osobným údajom, ktoré sa spracujú na základe udalostí, ale len na súhrnné anonymizované Insights. Bližšie informácie nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_Addendum

Práva dotknutých osôb

Pri spracúvaní osobných údajov používateľov, majú títo podľa Nariadenia EÚ o ochrane údajov právo na informácie, opravu, námietku, prenos a vymazanie údajov. Meta Platforms Ireland Ltd. sa podľa doplnku k Insights zaviazala zodpovedať všetky žiadosti dotknutých osôb v súlade s Facebook Insights. (Stiahni tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_Addendum).

Žiadosti používateľov ohľadom spracúvania osobných údajov pri návšteve Facebookovej Fanpage podľa doplnku Insight zasielame platforme Meta. Informácie o právach dotknutých osôb nájdete tu: www.facebook.com/privacy/center

Alternatívny objektívny prístup k informáciám

Alternatívne sa dajú informácie ponúkané na Facebook-Fanpage stiahnuť aj z našej internetovej ponuky: www.pressburg.diplo.de a www.diplo.de.

Ďalšie spracúvanie osobných údajov

Veľvyslanectvo ako poskytovateľ informácií okrem uvedeného nezhromažďuje a nespracúva žiadne ďalšie údaje z Vášho využívania našich služieb.

Informácie o ochrane údajov

Vyhlásenie k ochrane údajov nájdete v jeho platnom znení v bode „Ochrana údajov“ na našej Facebookovej stránke.

V prípade otázok k našej informačnej ponuke môžete veľvyslanectvo kontaktovať Kontaktným formulárom.

Informácie k Facebooku a k ostatným sociálnym sieťam a s tým spojenou ochranou Vašich údajov, nájdete na stránke Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI): https://bsi.bund.de/dok/sicherheitsoptionen

Na začiatok stránky