Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Košice: Prof. Dr. Juraj Banský

Fotografia honorárneho konzula Prof. Dr. Juraja Banského

Prof. Dr. Juraj Banský, honorárny konzul Spolkovej republiky Nemecko v Košiciach, © Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko Bratislava

Artikel

Upozorňujeme, že honorárny konzul nie je oprávnený vykonávať všetky konzulárne úkony a nie je povinný byť stále prítomný. Prosíme Vás preto, aby ste ho pred Vašou osobnou návštevou kontaktovali.

Adresa a úradné hodiny

Bezeichnung

Honorárny konzul Spolkovej republiky Nemecko v Košiciach

Leiterin / Leiter

Prof. Dr. Juraj Banský

Telefon

+421 (0)55 62 50 102

Fax

+421 (0)55 32 74 44 44

Postadresse

Honorárny konzul Spolkovej republiky Nemecko v Košiciach, Timonová 27, 040 01 Košice, Slovensko

Straßenanschrift

Timonová 27, 040 01 Košice

Öffnungszeiten

pondelok, streda a piatok od 08:00 do 12:00 hod.

Amtsbezirk / Konsularbezirk

Samosprávne kraje Košice a Prešov

E-Mail

kosice@hk-diplo.de

Upozorňujeme, že honorárny konzul nie je oprávnený vykonávať všetky konzulárne úkony a nie je povinný byť stále prítomný. Prosíme Vás preto, aby ste ho pred Vašou osobnou návštevou kontaktovali.

nach oben