Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Bilancia nemeckého predsedníctva v Rade EÚ: „Spoločne urobme Európu znovu silnou.“

Logo nemeckého predsedníctva v 2. polroku 2020

Nemecké predsedníctvo v Rade EÚ, © Bundesregierung

Článok

Korona, rozpočet, právny štát, klíma: v roku plnom politického diania posilnilo nemecké predsedníctvo Európsku úniu nie len vnútorne, ale i navonok.

Boj proti pandémii poznačil nemecké predsedníctvo. Ale aj v ostatných centrálnych témach Európska únia rozhodujúco pokročila, pretože konala solidárne smerom dovnútra a zomknuto smerom von.

Boj proti Covid-19

Európska únia drží v boji proti korone spolu: aj vďaka mnohým európskym vedcom a európskemu výskumu sa podarila v rekordnom čase vyvinúť a distribuovať vakcína. Teraz stojí Európa pred očkovaním proti korone. Všetci občania budú mať možnosť byť v dohľadnej dobe zaočkovaní – toto je rozhodujúci krok ako sa dostať z pandémie. Nemecko sa zasadzuje zato, aby Európska únia poskytla vakcínu aj krajinám, ktoré sú zvlášť odkázané na túto pomoc. Počas predsedníctva sa Nemecku podarilo naštartovať európsku koordináciu pandémie prostredníctvom tzv. európskej rizikovej mapy, posilniť jednotné pravidlá pri vstupe z tretích krajín, aj spoločné postupy pri testovacej stratégii a vyhľadávaní kontaktov. Od vypuknutia korona vírusu Nemecko prijalo a ošetrilo viac ako 260 pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti zo susedných krajín a pomohlo zásielkami masiek a dýchacích prístrojov partnerským krajinám EÚ.

Viacročný finančný rámec a fond obnovy „Next Generation EU

Európska únia po dlhých rokovaniach a na základe nemecko-francúzskeho návrhu schválila finančný balík, tzv. „viacročný finančný rámec“, čiže rozpočet na viac rokov a takisto finančné prostriedky na obnovu, ktoré majú Európsku úniu po ukončení pandémie znovu posilniť. Plán obnovy „Next Generation EU obsahuje 750 miliárd EUR a je novým nástrojom na rýchlu pomoc občanom.  Je zameraný najmä na krajiny, ktoré zvlášť utrpeli následkami korony. Popri tom je tu aj viacročný finančný rámec na nasledujúcich 7 rokov, vo výške 1,07 biliónov EUR. V centre stojí najmä: viac financií do zdravotníctva, na ochranu klímy, na digitalizáciu a podporu dialógu mládeže.

A ešte jedna novinka v novom rozpočte: po prvýkrát je vyplácanie finančných prostriedkov EÚ naviazané na dodržiavanie zásad právneho štátu. Za toto sa Nemecko intenzívne zasadzovalo do poslednej chvíle. Tento balík Európu pripravil na cestu zelenej a inovatívnej budúcnosti a posilnil európske hodnoty. 

Posilnenie právneho štátu

Právny štát je základom hodnotového spoločenstva EÚ, v ktorom majú občania zabezpečenú ochranu svojich slobôd a práv. Nemecko preto počas svojho predsedníctva naštartovalo nový dialóg o právnom štáte medzi Radou a partnermi EÚ, s cieľom posilniť spoločné vnímanie právneho štátu v Európskej únii prostredníctvom úprimného dialógu. V „horizontálnej“ debate diskutujú všetky štáty o všeobecnej situácii v oblasti právneho štátu v EÚ. V ďalšej diskusii išlo o situáciu v prvých piatich členských krajinách EÚ a postupne v tejto diskusii prídu na rad všetky členské krajiny. Toto zhodnotenie situácie právneho štátu má zostriť pohľad na túto tému a umožniť včas rozpoznať problematický vývoj. Portugalsko bude počassvojho predsedníctva v tomto pokračovať.

Európska suverenita

Nemecko sa zasadzuje za Európsku úniu, ktorá posilní svoju schopnosť konať a vytvárať európsku architektúru v oblastiach akými sú bezpečnosť, technológie a digitalizácia, či obchodná alebo menová politika.  EÚ spája svoje sily a najmä aj navonok  koná jednotne, pretože jednotlivé národné štáty nedokážu v konkurenčnom boji veľmocí viac samostatne spoluvytvárať globálne usporiadanie. V oblasti bezpečnostnej politiky Nemecko počas svojho predsedníctva naštartovalo tzv. „strategický kompas“: členské štáty EÚ diskutujú na základe analýzy ohrozenia cielene o otázkach  bezpečnosti a obrany a vzájomne si udávajú spoločný smer. Aj pri tzv. „stálej štruktúrovanej spolupráci“ Nemecko úspešne uzavrelo dlhotrvajúce rokovania: v budúcnosti sa budú môcť aj nečlenské štáty EÚ podieľať na bezpečnostných a obranných projektoch EÚ. Toto posilní aj európsky pilier NATO a celkovú spoluprácu medzi EÚ a NATO.

Konflikty sa však nedajú riešiť len vojenskými prostriedkami – pre udržateľný mier Nemecko podporuje a posilňuje krízový management, ako centrálnu súčasť Spoločnej európskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.  Založením Centra pre civilný krízový management v Berlíne k tomuto spolková vláda značne prispela. Tu koncentrujú členské štáty EÚ spoločne so svojimi partnermi svoje poznatky a školia personál, aby tak vylepšili civilné misie EÚ.

EÚ: priekopník v oblasti ochrany klímy

Európa ostáva majákom v oblasti ochrany klímy: do roku 2030 chce EÚ znížiť svoje emisie CO2 minimálne o 55%, do roku 2050 chceme, aby sa z Európy stal prvý klimaticky neutrálny kontinent. Počas predsedníctva sa spolková vláda úspešne zasadzovala za to, aby sa tieto ciele zakotvili v Európskom zákone o klíme.  Je to ambiciózny cieľ, ale zároveň ponúka veľké šance: Transformačný proces nasmerovaný na udržateľnosť sa hospodársky vyplatí. Minimálne 30% výdavkov EÚ by malo byť v budúcich siedmych rokoch  vynaložených práve na ochranu klímy. Spoločne za udržateľnú obnovu: „green recovery.“ 

Ľudské práva a riešenie konfliktov

EÚ schválila nový politický nástroj proti najzávažnejším porušeniam ľudských práv, ako mučenie, otrokárstvo a systematické sexuálne násilie: sankčným režimom môže takto EÚ  odteraz zakázať takýmto osobám vstup na svoje územie, alebo im zmraziť majetky. Nemecko sa v rámci EÚ za toto veľmi silno zasadzovalo.

Dôležitým nástrojom pri riešení konfliktov je aj mediácia. Takýto príklad sme videli a pri mierových rokovaniach v Líbyi. Nemecko počas svojho predsedníctva tento nástroj aj európsky posunulo vpred: ministri zahraničných vecí EÚ schválili nový mediačný koncept. Týmto môže Rada EÚ uzatvárať vlastné misie – za silnú EÚ ako globálneho mierového aktéra.

Globálni partneri a trio-predsedníctvo

Multilateralizmus, demokracia, otvorený obchod ako spoločný kompas: EÚ posilňuje svoje vzťahy s dôležitými regiónmi. EÚ a krajiny ASEAN v Juhovýchodnej Ázii sú teraz strategickými partnermi. Nemecko sa stále viac angažuje  aj v Indo-Pacifickom regióne. EÚ uskutočnila veľkú virtuálnu konferenciu aj s krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku. Spoločné ciele: ochrana klímy, biodiverzita, udržateľné hospodárenie, digitalizácia spočívajúca na hodnotách. EÚ dala USA novú ponuku – „New Deal“ s vládou prezidenta Bidena, medziiným aj s cieľom posilnenia poriadku spočívajúcom na pravidlách a obnovenia transatlantického partnerstva.  

Portugalsko a Slovinsko: Partneri v trio-predsedníctve

Kontinuita ja veľmi dôležitá, pokiaľ sa chce Európa vysporiadať aj s náročnými úlohami.  Je jedno, ktorá krajina práve predsedá EÚ: riešenia pre veľké témy, akými sú otázky právneho štátu, migrácia, alebo klíma, musia byť neustále politicky podporované. Nie všetky reformy sa  podarilo uzavrieť za šesť mesiacov. Nemecko preto intenzívne spolupracuje 18 mesiacov s Portugalskom a Slovinskom, ktoré preberajú predsedníctvo po Nemecku. Mnoho iniciatív, ako napríklad dialóg o právnom štáte, bude Portugalsko od 1.1. 2021 viesť ďalej.

Príbuzné obsahy

Na začiatok stránky