Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Digitálny Deň nemeckej jednoty 2020

EXPO jednoty: 30 rokov nemeckej jednoty. Čierno-červeno-zlaté stuhy vedú k srdcu, ktoré je vo farbách Nemecka a na ktorom je nápis „30 rokov“.

EXPO jednoty: 30 rokov nemeckej jednoty, © Andreas Gora

Článok

Oslavy Dňa nemeckej jednoty sa pre pandémiu tento rok konajú vo veľmi malom okruhu. Tešíme sa, že Vám napriek tomu môžeme aspoň týmto spôsobom umožniť účasť.

Pád Berlínskeho múru a zjednotenie západnej a východnej časti Nemecka pred 30 rokmi boli možné len mierovým zasadením sa ľudí za slobodu, demokraciu a ľudské práva – vo Východnom Nemecku, ale i v ďalších krajinách.

Zjednotením Nemecka padla aj železná opona, ktorá delila Európu viac ako 40 rokov. Preto v tento deň oslavujeme odvahu, s akou ľudia v celej strednej a východnej Európe bojovali za slobodu a demokraciu.

Zjednotenie Nemecka bolo aj darom Európy Nemecku. Pre nás z toho vyplýva túžba, posunúť zjednotenie Európy vpred a zasadzovať sa na celom svete za mier, slobodu a ľudské práva.


Video-posolstvo veľvyslankyne Barbary Wolf k 30. výročiu znovuzjednotenia Nemecka

Video-posolstvo veľvyslankyne Barbary Wolf

Berlín v noci z 9. na 10. novembra 1989: Občianky a občania z východu a západu na berlínskom múre.
Pád múru v novembri 1989© akg-images

Pád múru a zjednotenie Nemecka

3. októbra oslavuje Nemecko Deň zjednotenia. Ako k tomu prišlo a ako sa odvtedy krajina spojila.

K stránke na www.deutschland.de (v angličtine)Video „30 rokov nemeckej jednoty“

3. októbra oslavuje Nemecko svoje znovuzjednotenie.  Pozri si video, aby si sa dozvedel, za čo sa zjednotené Nemecko 30 rokov zasadzuje. #germany30

30 rokov nemeckej jednoty

Príhovory a články pri príležitosti Dňa nemeckej jednoty

Na začiatok stránky