Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Súťaž: Nové logo

Súťaž: Nové logo

Súťaž: Nové logo, © Veľvyslanectvo Spolkovej republiky v Bratislave

31.08.2023 - Tlačová správa

ťaž: Nové logo

Hľadáme logo pre rok 2024: 1. mája 2004 vstúpilo Slovensko spolu s ďalšími 9 krajinami do Európskej únie. Rok 2024 teda oslavujeme pod mottom „2024: 20 rokov Slovenska v EÚ – 20 rokov nemecko-slovenskej spolupráce EÚ“.

Chceli by sme preto logo, ktoré toto motto vizuálne zobrazuje. Pre grafickú úpravu loga platí: Logo by malo obsahovať text motta, pričom Nemecko, Slovensko a EÚ by mali byť farebne ľahko rozpoznateľné.

Každý, kto má záujem zúčastniť sa tejto výzvy, môže nám do 6. októbra 2023 poslať jeden alebo viac návrhov loga ako súbor pdf na nasledujúcu e-mailovú adresu: ku-101@pres.auswaertiges-amt.de.

Pri zasielaní návrhu loga Vás zároveň žiadame o súhlas s tým, že Nemecké veľvyslanectvo v Bratislave bude víťazné logo bez obmedzení a bez ďalšieho spoplatnenie následne používať na vlastné účely.

Víťazný návrh súťaže loga odmeníme sumou 500 eur. Za 2. miesto je 300 eur a za 3. miesto 200 eur. Víťazov vyberie veľvyslanectvo, právne napadnutie nie je možné.

Tešíme sa na veľa príspevkov a vopred ďakujeme za účasť!

Ideálne logo, ktoré hľadáme by malo spĺňať nasledovné kritériá:

  • ide o predovšetkým grafické stvárnenie témy: predstavuje grafické prepojenie oboch štátov v Európskej únii a jubilea
  • používa čo možno najjednoduchší dizajnérsky jazyk
  • textové elementy sú nanajvýš len doplnkom a ak, tak dvojjazyčne zobraziteľné
  • zaoberá sa typickými symbolmi oboch krajín v Európskej únii ako sú motívy (štátne znaky, národné a európske farby, atď.), pritom treba dodržať používanie národných farieb v oficiálnych farebných hodnotách (kódoch).
  • je modifikovateľné do rôznych formátov.Na začiatok stránky