Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Informácie k cestovným obmedzeniam a karanténe v Nemecku

Cestujúci pred testovacím centrom na letisku

Testovanie na Covid na nemeckých letiskách, © dpa / Sven Simon

26.05.2021 - Článok

Od 23. mája 2021 nie je Slovenska republika zo strany Nemecka považovaná za rizikovú krajinu.

Z dôvodu pandémie Covid-19 zaviedli mnohé krajiny obmedzenia pri vstupe z iných krajín. Po príchode z rizikových oblastí platí povinnosť digitálnej registrácie a testu na koronavírus a prípadná karanténa.

Od 23. mája 2021 nie je Slovenska republika zo strany Nemecka považovaná za rizikovú krajinu. Cestujúci, ktorí sa posledných 10 dní pred cestou do Nemecka zdržiavali len na území Slovenska môžu cestovať bez nahlasovania cez formulár, bez povinnosti predkladania testu a povinnosti ostať v karanténe.

Upozorňujeme, že pre určité aktivity v Nemecku musíte v súčasnosti vo väčšine regiónoch naďalej predložiť dôkazy o testoch, očkovaní alebo prekonaní ochorenia Covid 19 (napr. pri návštevách reštaurácií, prenocovaniach v hoteloch, v múzeách, pri nakupovaní, na úradoch, vo fitnesscentrách atď.).

Tranzitné cesty cez Nemecko sú možné bez registrácie vstupu a bez dôkazov o testoch, očkovaní alebo prekonaní ochorenia Covid 19, pokiaľ ste sa 10 dní pred vstupom nezdržiavali v krajinách s vysokou incidenciou alebo v krajinách s vírusovými mutáciami.

Cestujuci, ktorí sa posledných 10 dní pred cestou do Nemecka zdržiavali v rizikových krajinách, v krajinách s vysokou incidenciou alebo v krajinách s výskytom mutacie vírusu podľa definície Robert-Koch-Inštitútu (www.rki.de/risikogebiete - po anglický alebo nemecký) musia pri vstupe do Nemecka dodržiavať nasledovné pravidlá:


Covid-19-Vyhláška k cestovaniu (CoronaEinreiseV)

Nová vyhláška k cestovaniu vstúpila do platnosti dňa 13. mája 2021 a zavádzajú sa ňou v Spolkovej republike Nemecko celoplošne jednotné opatrenia týkajúce sa prihlásenia, karantény a testovania a zákazu cestovania z oblastí s vírusovým variantom.

Downloads

Verordnung mit Begründung – Vyhláška s odôvodnením (v nemčine)

Coronavirus-Einreiseverordnung – Vyhláška k cestovaniu (v nemčine)

Vyhláška obsahuje všeobecnú povinnosť preukázania sa testom pri cestujúcich leteckou dopravou. Tieto osoby musia nezávisle od toho, či sa zdržiavali v rizikovej oblasti, pred odletom predložiť negatívny test.  Okrem toho pre osoby prichádzajúce do Nemecka z rizikových oblastí, z oblastí s vysokou incidenciou, alebo z oblastí s vírusovým variantom, platia špeciálne testovacie pravidlá a povinnosť karantény.  Pri cestách z krajín s vírusovým variantom platí v zásade, až na veľmi úzky okruh výnimiek, zákaz vstupu osôb do Nemecka železničnou, autobusovou, lodnou, alebo leteckou dopravou priamo z týchto krajín.

 

Informácia pre očkovaných a pre tých, ktorí prekonali ochorenie Covid - 19

Preukázanie sa potvrdením o očkovaní, alebo o prekonaní ochorenia Covid 19, nahrádza negatívny test a nie je v tomto prípade potrebná karanténa. Toto sa však nevzťahuje na osoby prichádzajúce z oblastí s vírusovým variantom. Zoznam rizikových krajín nájdete na webovej stránke Inštitútu Roberta Kocha (v angličtine a nemčine).


1. Povinnosť registrácie

2. Povinnosť izolácie

  • Pokiaľ ste sa zdržiavali v rizikovej oblasti, musíte ísť ihneď po príchode do Nemecka do karantény a 10 dní byť v izolácii (domáca karanténa). Pokiaľ ste sa zdržiavali v oblastiach s vírusovým variantom, trvá izolácia 14 dní.
  • Počas karantény nie je možné opustiť svoj príbytok, alebo prijímať návštevy.  Nezabúdajte: toto opatrenie chráni Vašu rodinu, susedov a všetkých ľudí vo Vašom okolí. Nedodržanie karantény môže byť potrestané pokutou!
  • Domáca karanténa môže byť ukončená predčasne, pokiaľ je preukázateľné, že osoba vyzdravela, alebo je zaočkovaná, alebo má negatívny test a toto preukáže prostredníctvom cestovateľského portálu: www.einreiseanmeldung.de. Tento dokument musí byť v nemčine, angličtine, francúzštine, taliančine alebo španielčine digitálne, alebo v papierovej forme.
  • Pri príchode z krajín s vysokou incidenciou môže byť test urobený najskôr 5 dní po vstupe do Nemecka. Povinná karanténa je 14 dní a nesmie byť predčasne ukončená.  
  • Povinnosť karantény platí predbežne do 30. júna 2021.
  • Ďalšie informácie ku karanténe nájdete na webovej stránke Spolkového ministerstva zdravotníctva (v angličtine).

3. Povinnosť preukázať sa testom

Pokiaľ ste sa zdržiavali v rizikovej oblasti, musíte najneskôr 48 hodín po príchode do Nemecka preukázať, že nie ste infikovaný Covid-19. Príslušný úrad (spravidla Úrad verejného zdravotníctva) môže od Vás požadovať takýto doklad aj 10 dní po príchode do Nemecka. Takýmto dokladom je negatívny výsledok testu, alebo lekárske potvrdenie, že osoba nie je infikovaná na Coronavirus SARS-CoV-2. O možnosti testovania sa môžete informovať na tel. čísle: 116 117, alebo na: www.116117.de (v nemčine). Pokiaľ Vás testuje Váš lekár, treba si vopred dohodnúť termín.

Cestujúci prichádzajúci leteckou dopravou alebo prichádzajúci z krajín s vysokou incidenciou, alebo vírusovým variantom, sa musia nechať otestovať už pred cestou do Nemecka a preukázať sa prepravcovi negatívnym výsledkom a následne sa vedieť preukázať aj spolkovej polícii.

Informácie k uznaným testom nájdete na webovej stránke Inštitútu Roberta Kocha (v angličtine a nemčine).

Ďalšie informácie k povinnosti testovania a k výnimkám nájdete na webovej stránke Spolkového ministerstva zdravotníctva (v angličtine).


Pri vstupe na územie Slovenskej republiky platí:

Aktuálne opatrenia, platné pre vstup na územie Slovenskej republiky, sú zverejnené na stránke: www.korona.gov.sk


Na začiatok stránky