Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Obmedzenia pri cestovaní do Nemecka

Cestná kontrola

Cestná kontrola, © dpa

09.10.2020 - Článok

Upozorňujeme, že pravidlá sa s ohľadom na dynamický vývoj situácie môžu rýchlo meniť a preto nezaručujeme, že sú poskytnuté informácie vždy aktuálne.

Pri cestovaní na Slovensko platí:

Slovensko zatiaľ nezaradilo Nemecko medzi rizikové krajiny. Preto pri cestách z Nemecka na Slovensko momentálne neplatia žiadne obmedzenia a nie je potrebný negatívny Covid-19-test.

Z hľadiska aktuálnej epidemiologickej situácie však Spolkové ministerstvo zahraničných vecí neodporúča cestovať do Slovenskej republiky, keďže je od 17.októbra zaradená medzi rizikové krajiny.

Pri tranzite cez Českú republiku platí:

Od 18. septembra 2020 je Česká republika na Slovensku zaradená medzi rizikové krajiny. Tranzit z Nemecka cez Čechy je naďalej možný bez karantény a bez negatívneho COVID-19-PCR-testu, pokiaľ cestujete priamo na Slovensko bez zastavenia v Českej republike. Na hraničných prechodoch medzi Českou republikou a Slovenskom treba rátať s námatkovými kontrolami, pri ktorých cestujúci musia dôveryhodne preukázať, že prechádzali Českou republikou ako cez tranzitnú krajinu (napr. roamingovou SMS vo svojom mobilnom telefóne, ktorou sa dá dokázať čas prekročenia hranice s Českou republikou).

Ďalšie informácie k tejto téme a k cestovným a bezpečnostným opatreniam (po nemecký).

Pri cestovaní do Nemecka platí:

Pokiaľ ste sa v uplynulých 14 dňoch nezdržiavali v rizikovej krajine, tak spravidla nie je potrebná karanténa po vstupe do Nemecka.

Na webových stránkach Inštitútu Roberta Kochanájdete oblasti, ktoré Nemecko zaradilo medzi rizikové.

Od 17.10.2020 zaradilo Nemecko celú Slovenskú republiku medzi rizikové oblasti.

Po návrate z rizikových oblastí oblastí do Nemecka je povinná karanténa, resp. testovanie.  Nahlásenie karantény je potrebné urobiť na príslušnom úrade verejného zdravotníctva v Nemecku (Gesundheitsamt). Karanténa v Nemecku trvá 10 dní, môže byť ale nahradená aj negatívnym PCR testom. Tento pri vstupe do Nemecka nesmie byť straší  48 hodín. Pokiaľ bude test urobený až v Nemecku, platí povinnosť izolácie počas celej doby, až pokiaľ nebude známy negatívny výsledok testu.

Pri tranzitných cestách cez rizikové oblasti spravidla neplatí povinnosť karantény (napr. pri letoch z letiska vo Viedni).

Keďže v Nemecku platia v každej spolkovej krajine rôzne pravidlá ohľadom karantény (a s ňou spojených výnimiek), môže záväzné informácie poskytnúť iba príslušný úrad verejného zdravotníctva (Gesundheitsamt) v Nemecku. Veľvyslanectvo preto neručí za tieto informácie.

Ďalšie informácie k tejto téme a k cestovným a bezpečnostným opatreniam nájdete v nemeckom jazyku na: www.pressburg.diplo.de/corona.

Zmeny sa spravidla dejú veľmi krátkodobo a aktualizáciu takýchto údajov sa snažíme urobiť veľmi rýchlo. Pred každým vycestovaním si prosím preverte aktuálne nariadenia.

Informácie o povinnej karanténe

nájdete na webových stránkach Ministerstiev zdravotníctva jednotlivých spolkových krajín, do ktorých sa chystáte cestovať.

Poskytovať informácie a udeľovať výnimky môže aj Úrad verejného zdravotníctva (Gesundheitsamt) v mieste Vášho pobytu. Miestne príslušný Úrad verejného zdravotníctva nájdete Webseiten der deutschen Landesgesundheitsbehörden PDF / 607 KB


Na začiatok stránky