Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Informácie k cestovným obmedzeniam a karanténe v Nemecku

Cestujúci pred testovacím centrom na letisku

Testovanie na Covid na nemeckých letiskách, © dpa / Sven Simon

29.10.2021 - Článok

Z pohľadu Spolkovej republiky Nemecko je od 31. októbra Slovensko zaradené medzi vysoko rizikové krajiny.

Povinnosť preukázať sa testom, alebo dokladom o zaočkovaní, alebo prekonaní ochorenia na Covid-19, pri vstupe do Nemecka

Z pohľadu Spolkovej republiky Nemecko je od 31. októbra Slovensko zaradené medzi vysoko rizikové krajiny.

Pred vstupom musia registrovať na stránke www.einreiseanmeldung.de.

Pokiaľ nie ste očkovaný ani uzdravený, iba otestovaný, musíte po príchode do Nemecka absolvovať 10-dennú karanténu.

Najskôr na 5 deň po vstupe môžete absolvovať ďalší PCR-Test. Karanténa končí buď obdržaním druhého negatívneho výsledku testu, alebo v prípade, že nemáte žiadne príznaky po 10 dňoch.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Zmena v preukazovaní sa CoViD-pasom pri ceste do Nemecka od 23.12.2021, 0.00 hod. SEČ

Od 23.12.2021, 0.00 hod. SEČ sú osoby vstupujúce do Nemecka od 6 rokov vrátane povinné preukázať sa CoVid-pasom. Osoby od 6 rokov vrátane musia mať dôkaz o vykonanom teste, o prekonaní CoViDu alebo o zaočkovaní. Zásadne smú byť testy (antigénové, alebo PCR) v plánovanom čase vstupu maximálne 48 hodín staré. Pri vstupe s hromadným dopravcom (napr. leteckou spoločnosťou), smú byť PCR-testy staré 48 hodín v momente nástupu cesty (napr. v čase odletu), antigénové testy musia však byť aj pri ceste hromadným dopravcom maximálne 48 hodín staré v čase vstupu do Nemecka.

Povinnosť preukazovať sa CoViD-pasom platí aj pre leteckých cestujúcich, ktorí na letisku v Nemecku len prestupujú. To platí rovnako pre tranzit z mimo oblasti Schengenu, resp. z krajín mimo EÚ, ako aj pre cestujúcich v rámci a zo štátov Schengenu.

Potvrdenie o teste, o prekonaní CoViDu alebo zaočkovaní musí byť prepravcovi predložené pred nástupom cesty na preverenie. Iba v železničných spojeniach, alebo hromadných dopravných prostriedkoch prekračujúcich hranice, smie predloženie potvrdenia prebehnúť počas prepravy. Potvrdenie sa na požiadanie predkladá aj nemeckým pohraničným orgánom pri vstupe do Nemecka.

Pri cestách z krajín s výskytom vírusových variantov je predloženie potvrdenia o PCR-teste nevyhnutné; antigénový test, potvrdenie o prekonaní CoViDu, či o zaočkovaní, nie sú v tomto prípade dostačujúce. Pri využívaní hromadného prepravcu smie byť PCR-test v čase (plánovaného) nástupu cesty starý najviac 48 hodín. Nemecké úrady smú okrem toho nariadiť dodatočný PCR-test po vstupe do Spolkovej republiky Nemecko na mieste vstupu (napr. na letisku).

Možnosti testovania nájdete na stránkach www.korona.gov.sk.


Forma požadovaných dokladov

Pri negatívnych testoch musí byť dodržané nasledovné:


Informácie k testom poskytuje Robert Koch-Institut na webovej stránke: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html 

- Pre zaočkovaných platí:
Doklad o zaočkovaní na Covid-19 v nemeckom, anglickom, francúzskom, talianskom, alebo španielskom jazyku, v digitálnej, alebo tlačenej forme (napr. digitálny COVID-certifikát EÚ https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_de  alebo žltý očkovací preukaz WHO). Nemecko akceptuje očkovacie látky uvedené na stránke Paul-Ehrlich-Institut: https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19   

Dátum poslednej vakcinácie musí byť minimálne 14 dní pred príchodom do Nemecka. Pre osoby, ktoré prekonali Covid-19 je postačujúca jedna dávka, takisto min. 14 dní pred príchodom do Nemecka.


Pri vstupe na územie Slovenskej republiky platí

Aktuálne opatrenia, platné pre vstup na územie Slovenskej republiky, sú zverejnené na stránke: www.korona.gov.sk


Na začiatok stránky