Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Aktuálne informácie v súvislosti s Covid19

Cestná kontrola

Cestná kontrola, © dpa

25.06.2020 - Článok

Upozorňujeme, že pravidlá sa s ohľadom na dynamický vývoj situácie môžu rýchlo meniť a preto nezaručujeme, že sú poskytnuté informácie vždy aktuálne.

Vstup do Nemecka je

  • slovenským občanom a občanom krajín Európskej únie s potvrdením o pobyte v Slovenskej republike a 
  • občanom tretích krajín s dlhodobým povolením na pobyt v Slovenskej republike (povolenie platné na dobu dlhšiu ako 90 dní)

v zásade povolený bez udania dôvodu a bez nutnosti predloženia negatívneho PCR testu na chorobu Covid19.

Pre vstup do Nemecka nie sú potrebné závažné dôvody. Do Nemecka sa dá cestovať aj za účelom turistiky, alebo nákupov.

Obmedzenie vstupu na územie Nemecka bolo pre občanov členských krajín Európskej únie a Veľkej Británie zrušené.

Povinná 14 - dňová karanténa platí pre občanov Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnského kniežatstva, Nórska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska iba v prípade, ak počet nakazených za posledných 7 dní prekročí v danom štáte počet 50 nakazených na 100 000 obyvateľov. Na webových stránkach Inštitútu Roberta Kocha nájdete informácie o tom, ktorých štátov sa hore uvedené skutočnosti týkajú.

Pre občanov tretích krajín (t.j. krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, alebo súčasťou Schengenského priestoru) platí i naďalej obmedzenie vstupu na územie SRN a prípadne aj povinná karanténa.

Aktuálne informácie o vstupe na územie SRN nájdete v nemčine a angličtine na webových stránkach Spolkového ministerstva vnútra a v nemčine aj webových stránkach Spolkovej polície.

Informácie o povinnej karanténe nájdete na webových stránkach Ministerstiev zdravotníctva jednotlivých spolkových krajín, do ktorých sa chystáte cestovať.

Poskytovať informácie a udeľovať výnimky môže aj Úrad verejného zdravotníctva (Gesundheitsamt) v mieste Vášho pobytu. Miestne príslušný Úrad verejného zdravotníctva nájdete tu.

Na začiatok stránky