Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Informácie k cestovným obmedzeniam a karanténe v Nemecku

Cestujúci pred testovacím centrom na letisku

Testovanie na Covid na nemeckých letiskách, © dpa / Sven Simon

19.01.2021 - Článok

Z dôvodu pandémie Covid-19 zaviedli mnohé krajiny obmedzenia pri vstupe z iných krajín. Po príchode z rizikových oblastí platí povinnosť digitálnej registrácie a testu na koronavírus  a prípadná karanténa – v závislosti od nariadenia platného v danej spolkovej krajine.

Pri vstupe na územie Slovenskej republiky platí nasledovné:

Slovenská republika zaradila Nemecko od 16. novembra 2020 medzi rizikové krajiny. Osoby, ktoré sa v predchádzajúcich 14 dňoch pred príchodom do SR zdržiavali v tzv. rizikových krajinách sa musia zaregistrovať na stránke vlády SR „eHranica“, alebo na stránke Úradu pre verejné zdravotníctvo a podrobiť sa 10 dňovej karanténe. Úrad pre verejné zdravotníctvo vyzve tieto osoby najneskôr do 5 dní, aby sa dali otestovať PCR testom.

Osoby, ktoré sa pri vstupe na územie SR preukážu negatívnym PCR testom, nie starším ako 72 hodín od výsledku testu (nie od odobratia vzorky), sa nemusia podrobiť karanténe. Takisto sa v tomto prípade nemusia registrovať. Uznávajú sa výsledky PCR testu certifikovaných laboratórií krajín Európskej únie v nemeckom, anglickom, českom a slovenskom jazyku.

Občania členských krajín Európskej únie, ktorí majú povolenie na pobyt v SR, sú oslobodení od povinnosti karantény a predloženia PCR testu, ak v priebehu uplynulých 3 mesiacov pred vstupom na územie SR prekonali ochorenie na Covid-19 a ak sa môžu preukázať potvrdením tejto skutočnosti od svojho všeobecného lekára. Ďalšie informácie nájdete na stránke vlády SR www.korona.gov.sk.


Pri cestovaní do Nemecka platí:

Obmedzenia pri vstupe

Pre Nemecko platia podobne ako aj pre iné krajiny rôzne cestovné obmedzenia. Tieto vydáva Spolkové ministerstvo vnútra (BMI). Pred cestou sa preto informujte na stránkach BMI (v angličtine), ktoré nariadenia platia pri vstupe do  Nemecka pre krajinu, z ktorej prichádzate.

V zásade je možné pricestovať z nasledovných krajín:

  • Členské štáty Európskej únie
  • Asociované štáty Schengenu: Island, Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko
  • Ďalšie krajiny, z ktorých je na základe epidemiologického vyhodnotenia Európskou úniou možný vstup

Príchod z ostatných krajín je možný len vo výnimočných prípadoch, za predpokladu, že je to nevyhnutné.


Digitálna registrácia

Cestujúci, ktorí sa v posledných 10 dňoch zdržiavali v rizikovej oblasti, v oblasti s vysokou incidenciou, alebo v oblasti s vírusovým variantom, sú povinní sa po vstupe do Nemecka registrovať www.einreiseanmeldung.de a potvrdenie o tejto registrácii mať neustále pri sebe.

Pre cestujúcich prichádzajúcich z oblastí s vírusovým variantom platí táto povinnosť vždy. Pri príchode z krajín s vysokou incidenciou existujú určité výnimky. Najmä sú z tejto povinnosti vyňaté osoby, ktoré iba cestovali cez rizikovú krajinu bez zastavenia.

Pokiaľ by vo výnimočných prípadoch nebola možná digitálna registrácia, musia cestujúci namiesto toho vyplniť náhradný prihlasovací formulár (v nemčine).

Ďalšie info nájdete tu: Merkblatt (v angličtine) alebo stránka Spolkového ministerstva zdravotníctva (v angličtine).


Covid-test pri príchode

Cestujúci, ktorí dovŕšili vek 6 rokov a ktorí sa v posledných 10 dňoch zdržiavali v rizikovej oblasti, alebo v oblasti s vysokou incidenciou, sa musia už pri vstupe do Nemecka preukázať testom na Coronavirus SARS-CoV-2 a na žiadosť príslušných orgánov ho kedykoľvek predložiť.

Cestujúci, ktorí sa v posledných 10 dňoch zdržiavali v inej rizikovej oblasti  (nie v dvoch hore spomínaných), musia byť schopní predložiť najneskôr 48 hodín po vstupe do Nemecka výsledok testu a preukázať sa ním na žiadosť príslušných orgánov.

Zoznam všetkých rizikových krajín nájdete na stránke Inštitútu Roberta Kocha (v angličtine).

Test na žiaden pád nesmie byť urobený viac ako 48 hodín pred vstupom do Nemecka (myslí sa tým čas vykonania testu). Výsledok testu musí byť vo forme vytlačeného dokumentu, alebo elektronického dokumentu v nemeckom, anglickom, alebo francúzskom jazyku. Detaily ohľadom testu nájdete na stránke Inštitútu Roberta Kocha (v angličtine). Výsledok testu si treba uchovať 10 dní po vstupe do Nemecka.

Pri cestách z oblastí s vírusovým variantom v zásade neplatia žiadne výnimky. Tranzitní cestujúci prichádzajúci z oblastí s vysokou incidenciou a z ostatných rizikových krajín môžu byť za určitých podmienok vyňatí z povinnosti registrácie, testovania a karantény. Sem patrí tranzit bez zastavenia v rizikovej krajine, alebo tranzit cez Nemecko najkratšou cestou, napríklad s potvrdením letu do ďalšej krajiny.  

Odhliadnuc od vykonania testu môže platiť povinná karanténa v závislosti od nariadení jednotlivých spolkových krajín.

Ďalšie informácie nájdete na stránke Spolkového ministerstva zdravotníctva (v angličtine).


Karanténa

Karanténne predpisy si určujú v Nemecku jednotlivé spolkové krajiny. Tieto sa vydávajú na základe vzorovej vyhlášky a obsahujú vlastné špecifické nariadenia.

Keďže tieto nariadenia sú v každej spolkovej krajine odlišné, odporúča sa pred cestou pozorne prečítať najmä karanténne opatrenia a povinnosť testovania; tieto informácie nájdete na stránkach ministerstiev zdravotníctva jednotlivých spolkových krajín, alebo správ senátov. K týmto nariadeniam viď nižšie alebo nájdete na stránke Inštitútu Roberta Kocha (v angličtine).

Karanténne nariadenia

V zásade platí:

Cestujúci, ktorí sa v posledných 10 dňoch zdržiavali v rizikovej oblasti, v oblasti s vysokou incidenciou, alebo v oblasti s vírusovým variantom, sú povinní

Ďalšie informácie nájdete na stránke Spolkového ministerstva zdravotníctva (v angličtine).

Výnimka: tranzit

Povinnosť domácej karantény neplatí pri tranzite, v takomto prípade ale platí, že treba Nemecko urýchlene opustiť. Aj tu však treba prihliadať na nariadenia jednotlivých spolkových krajín.


Výnimka: negatívny výsledok testu po 5 dňoch

10 dňová domáca karanténa môže byť podľa platných nariadení jednotlivých spolkových krajín najskôr po piatich dňoch po príchode do Nemecka ukončená negatívnym výsledkom testu na Coronavirus SARS-CoV-2.


Nariadenia spolkových krajín

Informácie ku karanténnym nariadeniam jednotlivých spolkových krajín nájdete tu:

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen


Na začiatok stránky