Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Súťaž: Nové logo

Súťaž: Nové logo

Súťaž: Nové logo, © Veľvyslanectvo Spolkovej republiky v Bratislave

18.08.2022 - Tlačová správa

Kreativita žiadaná: V roku 2023 oslávime „30 rokov nemecko-slovenských vzťahov“. Na to potrebujeme nové logo. Máte nápad? Tak nám ho pošlite. Porota potom vyberie najlepší návrh. Logo má mať veľvyslanectvo k dispozícii a má nás sprevádzať vo všetkých médiách počas jubilejného roku 2023. Víťaz získa cenu 500 € a následne zákazku na dotvorenie rôznych formátov loga. Druhý a tretí najlepší návrh odmeníme sumou 300 € a 200 €.

Ideálne logo k jubileu, ktoré hľadáme by malo spĺňať nasledovné kritériá:

  • ide o predovšetkým grafické stvárnenie témy: predstavuje grafické prepojenie oboch štátov
  • používa čo možno najjednoduchší dizajnérsky jazyk
  • textové elementy sú nanajvýš len doplnkom a ak, tak dvojjazyčne zobraziteľné
  • zaoberá sa typickými symbolmi oboch krajín ako sú motívy (štátne znaky, národné farby, atď.), pritom treba dodržať používanie národných farieb v oficiálnych farebných hodnotách (kódoch)
  • Je modifikovateľné do rôznych formátov

Uzávierka a konečný termín na zaslanie návrhov v PDF na logo2023@pres.diplo.de pod heslom „Logo 2023“ je 1. október 2022.

Na začiatok stránky