Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Príhovor spolkového ministra zahraničných vecí pána Heika Maasa pri príležitosti Dňa nemeckej jednoty 3. októbra 2018

Spolkový minister zahraničných vecí Heiko Maas

Spolkový minister zahraničných vecí Heiko Maas, © Thomas Imo/photothek.net

Článok

Už 28 rokov je Nemecko znovuzjednotené v slobode a demokracii. Politické rozdelenie, ktoré si vyžiadala studená vojna, je už takmer tri desaťročia prekonané. Boli to vtedy predovšetkým odvážne občianky a občania vo východnej časti Nemecka, ktorí priviedli múr medzi východom a západom k pádu. Veľký podiel na tom však mali aj naše partnerské štáty. Bez ich dôvery v mierový a pozitívny vývoj zjednoteného Nemecka v Európe by nemecká jednota nebola možná.

Aj v tomto roku nám vyjadrilo mnoho štátov veľkú dôveru. V júni bolo Nemecko zvolené spomedzi viac ako 180 štátov za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na budúce dva roky. Pre nás znamená táto dôvera spoločenstva štátov úlohu, spoločne s našimi partnermi všetkými silami naďalej prispievať k mieru a bezpečnosti vo svete. Toto je možné len v rámci medzinárodného poriadku založeného na istých pravidlách. Pravý multilateralizmus nemá zacementovať právo silnejšieho, ale musí vytvoriť férové podmienky pre nás všetkých. V spoločnej aliancii pre multilateralizmus, otvorenej pre všetkých, ktorí majú záujem, chceme na tomto pracovať. 

Svet 21. storočia, ktorý je stále viac poznačený vzájomnými závislosťami, od nás vyžaduje prekonanie izolácie. Aj keď sú nacionalistické a populistické prúdy v celom svete momentálne na vzostupe: ich potláčanie je správne a aj možné.   V polovici 80-tych rokov by v rozdelenom Nemecku asi ťažko niekto považoval pád Berlínskeho múru za možný a predsa sa tak o niekoľko rokov neskôr stalo.

Aj dnes pracujeme v Európskej únii i s našimi partnermi v celom svete na tom, aby sme prekonali rozdelenia, zblížili protiklady, aby sme prispeli k riešeniu kríz a konfliktov vo svete a podporili ľudské práva a právny štát.

Poučením z nemeckého znovuzjednotenia je, že pravý pokrok sa nedá dosiahnuť individuálne. Sme a ostaneme odkázaný jeden na druhého. A to je dobre.

na začiatok stránky