Vítame na stránkach spolkového ministerstva zahraničných vecí

Medzinárodné poradenské dni

Medzinárodné poradenské dni

Medzinárodné poradenské dni, © Deutsche Rentenversicherung Bund

Tlačová správa

Pracujete alebo ste pracovali na Slovensku alebo v Nemecku? Odborníci v otázkach sociálneho poistenia vám poradia.

Miesto:

Bratislava
Sociálna poisťovňa, ústredie
Ul. 29. augusta č. 10

 

Termíny:

05.11.2019 (utorok): 10.00 - 17.00 hod.


06.11.2019 (streda): 09.00 - 16.00 hod.

Dohodnutie termínu:

telefón: +421 906 171 635

e-mailová adresa: prihlasovanie@socpoist.sk

 

Nezabudnite si, prosím, svoje doklady o poistení a občiansky preukaz alebo cestovný pas.


Príbuzné obsahy

Na začiatok stránky