Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Medzinárodné poradenské dni

Medzinárodné poradenské dni

Medzinárodné poradenské dni, © Deutsche Rentenversicherung Bund

Tlačová správa

Pracujete alebo ste pracovali na Slovensku, v Rakúsku alebo v Nemecku? Odborníci v otázkach sociálneho poistenia vám poradia.

Miesto:

Košice
Sociálna poisťovňa, pobočka
Festivalové nám. 1
041 84 Košice

 

Termíny:

06.11.2018 (utorok): 10.00 - 17.00 hod.
07.11.2018 (streda): 09.00 - 16.00 hod.

Dohodnutie termínu:

telefón: +421 906173211

e-mailová adresa: nikola.sutovka@socpoist.sk

 

Nezabudnite si, prosím, svoje doklady o poistení a občiansky preukaz alebo cestovná pas.


Príbuzné obsahy

na začiatok stránky